Rygepolitik i Pleje & Omsorg

Gældende fra 1. marts 2014

 

Mål med rygepolitikken

 • At medarbejdere i Pleje & Omsorg kan arbejde uden at blive udsat for røg.

 • At signalere, at Pleje & Omsorg er en sundhedsfremmende organisation.

 • At der er åbenhed over for borgerne om, at Pleje & Omsorg har ansvar for gode personaleforhold og arbejdsvilkår.

 

Principper for medarbejdere

 • Det er ikke tilladt at ryge cigaretter, E-cigaretter og lignende i arbejdstiden.

 • Der må ikke ryges på matriklen.

  Bemærk: Når medarbejdere er "i byen", eksempelvis på et uddannelsessted eller en konference, er det de rygeregler, der gælder det pågældende sted, som er gældende for medarbejderne.

 

Principper i forhold til borgere

 • Det pålægges borgere ikke at ryge i boligen i det tidsrum, hvor medarbejdere er til stede. Der udluftes før besøg af medarbejdere. Det anbefales, at etablere røgfri lokale hos borgeren til opgaver som pleje, sygeplejeopgaver, træning m.m.

 • Der kan være behov for røgrensere i borgernes hjem, som udgangspunkt betalt af borgeren.

 • Der ryges ikke i midlertidige boliger af hensyn til efterfølgende beboere.

 • APV – arbejdspladsvurderingen fra det enkelte hjem bør afdække evt. problemer og medføre udarbejdelse af handleplan for aftaler.

 • Der udvises fleksibilitet og smidighed i forhold til specielt udsatte borgergrupper.

Publiceret 20-10-2015